Przedsiębiorstwo STALHANDEL powstało w 1998 roku. Zajmuje się produkcją i handlem wyrobami hutniczymi oraz świadczy usługi w zakresie obróbki mechanicznej stali.

Promocja i akwizycja prowadzone przez nas, pozwalają na realizację zamówień klientów w oparciu o możliwości wytwórcze samego przedsiębiorstwa oraz kooperację z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Kładziemy duży nacisk na dobrą jakość rozprowadzanych przez nas wyrobów. Większość naszych podwykonawców posiada wdrożony i certyfikowany System Jakości wg PN ISO 9001:2000, spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej DGR 97/23/EC oraz ma dopuszczenia do produkcji swoich wyrobów nadane przez Towarzystwa Klasyfikacyjne.

Zapraszamy Państwa do współpracy w dziedzinie wyrobów kutych i walcowanych.